Zakres usług

Profesjonalna obsługa księgowa
– księgi handlowe
– księga przychodów i rozchodów
– ryczałt ewidencjonowany
– najem prywatny
– działalność nierejestrowana
– rozliczenia indywidualne

Pomoc w zarządzaniu zasobami podmiotów
Wnioski o zezwolenia na pracę cudzoziemców
Wsparcie w legalizacji pobytu cudzoziemców
Xero, druk, skanowanie, korespondencja seryjna oraz inne

Zapytaj o ofertę wirtualnego biura

© 2024 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.